Browse Category

Kultur

Kultur – ett brett begrepp

Från latinets cultura, härstammar det nutida ordet kultur. Det betyder bearbetning eller odling och kan genom dessa uttryck röra sig om tre vitt skilda saker. Dels handlar det om sociala överförda beteendemönster hos människor genom traditioner, åsikter och värderingar, dels om bildning och utveckling genom olika medium. Det tredje rör sig om odling av bakteriekulturer och har alltså ingenting med ovanstående begrepp att göra.

Kultur har även med livsmönster att göra, som när man förmedlar språk eller konst vidare till kommande generationer eller populationer. Detta kan ske via institutioner men också till stor del via medier.

Kultur hos ett samhälle

Just kulturen hos ett samhälle har blivit mycket betydelsefullt, speciellt i dagens moderna samhälle när man förespråkar demokrati och allas rättigheter. Med kultur i ett samhälle menar man språk, beteendemönster, religion, klädsel, uppförande, seder och lagar. Dessa utgör basen av ett helt samhälle. Man kan då förstå att när ett samhälle får påhälsning från ett annat samhälle som är van vid sina seder, lagar och värderingar, att det uppstår konflikter. Detta kallas för kulturkrockar, vilket du kan läsa om i en annan av artiklarna.

Humanistiskt begrepp

Den humanistiska kulturen omfattas av det konstnärliga och kallas även kvalitativ kultur. Här talar man om litteratur, musik, dans, formgivning, scenkonst m.m. Den kvalitativa kulturen är starkt präglad av samhällskulturen men den får också många inspirationsmoment från andra kulturer. När man exempelvis nämner matkulturen, kan man se hur den traditionella husmanskosten också har förändrats tack vare att andra maträtter har uppskattats och blandas med inhemska rätter. Man kan då se en blandning och detta kan leda till helt nya kulturer, både inom mat och annat skapande. Man kan på något sätt se att den humanistiska kulturen är lite mer öppen för inspiration och inhopp från andra kulturer än vad samhällskulturerna är. Dock står de båda begreppen mycket nära varandra.

Förändring på lång sikt

Att bevara sin kultur i oändlighet, är nästan omöjligt. I och med att folkslag vandrar och beblandar sig med andra populationer eller i och med att världen blir mer öppen och tillgänglig för alla genom internet, resande och forskning, så uppkommer hela tiden nya kulturer. Både samhällsmässigt och konstnärsmässigt talat. Förr tog det betydligt längre tid för kulturer att beblanda sig men idag går det allt snabbare. Detta orsakar också rädsla, förvirring och debatter. Den västerländska kulturen har spritts som en löpeld över hela världen och med andra ord kan man kalla detta modernisering eller globalisering. Detta har medfört både positiva och negativa faktorer; vissa länder har uppskattat denna förändring genom att de har blivit ekonomiskt gynnade medans andra menar att västländerna styr och ställer och har skott sig på andras fattigdom. För trots att folk i landet får en lön, så har deras levnadsförhållanden ändå inte förbättrats. Miljöförstöring, långa arbetspass och alltför dålig betalning ställer också till det ute i världen.