De allra äldsta kulturerna

Även om all kultur förändras över tid, så har man exempel på vissa samhällen som lever på samma sätt sedan urminnes tider. I den här artikeln ska de behandlas och förklaras.

San-kulturen 44 000 år

Den allra äldsta kulturen som någonsin påträffats, härstammar från Sydafrika. Den heter San och är ca 44 000 år gammal. Mänskliga kulturer kännetecknas av verktyg, vapen, utsmyckningar och andra redskap. Man vet tack vare forskning att den allra första mänskliga kulturen uppkom för ca 80 000 år sedan men inget av den finns idag kvar. Men man har dock hittat föremål efter San-kulturen som är en stam som var mycket skickliga jägare och som uppfann vapen för att jaga. Man tror även att den har påverkat många andra kulturer, eftersom deras kunskap om jakt var mycket god. Denna kultur är en jägar-och samlarkultur och har i efterhand påverkat hur människor levde och sedan lyckades förflytta sig norrut.

Flodkulturerna

En flodkultur är en civilisation som uppstått längs floderna i bland annat Egypten, Indien, Kina och det gamla Mesopotamien som nu är känt som Irak. Det var floden som gav dem mat och vatten och här kunde man bedriva handel och även förflytta sig. Djur kom ned till vattnet för att dricka och då kunde man också jaga. Här uppstod också samhällsutvecklingen och de första civilisationerna som kunde skriva, bildades i dessa områden för över 5000 år sedan. Dessa kulturer räknas som en av de äldsta. Man kallar dem också högkulturer.

Mayafolket

Maya-kulturen är visserligen inte lika gammal som flodkulturerna och Sanfolket, men den uppkom ändå för ett bra tag sedan. Redan för 12 000 år sedan var de platser som mayaindianerna brukade, befolkade och dessa levnadsstilar skulle komma att bli Mayariket. Folket levde vid Mexico och Guatemalas högland och är indelat i tre klimatzoner. Man har gjort fynd i Izapa och konstaterat att deras bildkonst var mycket utvecklad och deras viktigaste produkt var kakaobönan som folket fick smaka på långt före den kom till Europa. Kakaobönan var inte bara en dryck utan fungerade även som betalningsmedel.

De var också mycket kreativa och genom fynd av keramik och redskap för jordbruk, insåg man att de hade enorma kunskaper som skulle bidra till utveckling över hela världen. När sedan spanjorerna kom och koloniserade området, långt efter mayafolkets fall, tog de med sig erfarenheter och föremål för att utveckla Europa.