Hur snabbt kan en kultur förändras?

Kulturer är dynamiska. Det innebär att de egentligen inte har någon egentlig mittpunkt utan lever under ständig förändring. Denna förändring kan ta mer eller mindre tid och hur snabbt en kultur förändras beror på flera ting.

Äktenskapets betydelse för kulturen

Hur fort en kultur förändras beror på en mängd olika saker. Bland de viktigaste sakerna hör dock endogamin, d.v.s. hur stor del av gruppen inom ett annat samhälle som ingår äktenskap med sina egna eller gifter in sig hos ursprungsbefolkningen. Här kan man också märka stora skillnader på hur olika religioner tänker och handlar. Vissa religioner håller betydligt starkare på sina traditioner än andra. Exempel på dessa är islam eller judendomen där många individer inom den egna gruppen inte kan tänka sig ett giftermål med en person från en annan religion.

Arbetets betydelse för anpassning

Hur fort människor får ett arbete inom den nya kulturen har också stor betydelse. Man talar om integrering och anpassningsförmåga. Att leva i fattigdom eller vara beroende av bistånd, gör att man tappar tron på sig själv och blir fråntagen sitt eget värde som människa. Om man har en försörjning och samtidigt omger sig med folk från den nya kulturen, blir det lättare att ta in nya normer och värderingar.

Kulturens historia

Vissa kulturer har upplevt svåra saker och med de erfarenheterna kan det ta längre tid för ett samhälle att förändras. Ju mer andra samhällen försöker påverka en enskild kultur, desto mer brukar man hålla på sina traditioner. Och ju mer man upplever, desto längre tar det att acceptera nya influenser. Detta kan exempelvis ses i judendomen, där folk har varit starkt utsatta under århundraden för förtryck, massmord och krig. Man kan acceptera andra kulturer men man vill inte ta emot dem i sin egen tro.