Kulturkrockar mellan människor

Kulturer och traditioner är så väl inrutat hos folk att det ofta uppstår konflikter och så kallade kulturkrockar mellan personer, grupper och länder. Det har man inte minst sett exempel på när människor flyr och söker asyl i andra länder. Även om många också anpassar sig till det nya landet och blir nyfikna på det nya landets traditioner, är det oundvikligt att det också uppstår missförstånd och problem när olika folkslag ska samsas på samma plats.

Kulturer och traditioner samt värderingar uppstår tidigt i livet och när de väl är rotade så är det mycket svårt att förändra dem. Man kan ta till sig andras kulturer men i grund och botten söker man sig helst till de egna och deras värderingar. Trots att politiker gärna vill att människor ska kunna leva i fred sida vid sida, så är det dock få samhällen som klarar av det till 100%. Det är bevisat att människor helst vill umgås med andra som delar samma vanor och åsikter. Detta gäller inte bara i det stora utan även i det lilla. Går man bara till sig själv och funderar över de nära vänner man har, så ser man att man ofta delar liknande åsikter.