Hur stor betydelse har religionen hos en kultur?

En av de absolut viktigaste aspekterna inom en kultur, är religionen. Den präglar inte bara folks tro utan är också en ledare när det gäller traditioner, seder, klädsel, barnafödande och högtider. Inom religionen förekommer många seder och riter som firas och detta leder också till att man klär sig på ett visst sätt, sjunger eller spelar en viss sorts musik och äter en viss mat. Dock är det inte många som egentligen vet varför man till exempel firar jul eller midsommar, eller varför man gifter sig. Kulturen är så djupt rotad sedan en lång tid tillbaka, att det ter sig självklart för alla som omfattas av ett samhälle, att utföra dessa ritualer, firande eller vad det nu kan röra sig om. Man gör det för att man gjort det sedan man var liten och för att man känner sig hemma och igenkänd. Om man tar en titt bakåt i tiden spelar emellertid religionen en stor roll i hur kulturer utvecklats. I Sverige har traditionerna dock präglats mycket av den brittiska och den germanska kulturen och idag har högtiderna olika betydelser.