Kulturimperialister och tvång

En del stater har kommit att kallas kulturimperialister. Det innebär att de förbjuder en viss sorts kultur då de anser att den strider mot landets egna värderingar och blir ett hot mot samhället. Det som främst kännetecknar kulturimperialister är dock att de anser sin kultur vara överlägsen andras kulturer och försöker dessutom pådyvla sina egna värderingar till andra stater. Situationen påminner då till stor del av imperialism.

Ideologiska eller ekonomiska motiv

Grunden till varför en kultur vill att andra ska anamma deras egna seder och bruk kan ha både ekonomiska eller ideologiska motiv. Det kanske gynnar landets egen ekonomi genom att andra stater också omfattas av kulturen. Man kan se exempel på korstågen när de kristna försökte tvinga länder i Afrika och Mellanöstern att anamma deras kultur. I nutid har det istället haft många ekonomiska motiv genom globaliseringen. Dock kan detta inte riktigt kallas kulturimperialism, eftersom det inte skett med tvång. Istället rör det sig om ett frivilligt införande av normer, teknologi och andra utvecklingsmoment. Däremot kan man diskutera huruvida populationer verkligen har gynnats av det eller om de också har blivit utnyttjade genom företagens dirigerande händer. Därför har många företag infört något man kallar CSR – Corporate social responsibility.