Varför är kultur så viktigt?

Om man tänker efter så är det faktiskt inte många som egentligen vet varför man tillhör en viss kultur eller varför man utövar vissa traditioner. Men man vet att man ofta uppskattar gemenskapen med andra människor och det faktum att man har en plats i samhället. Om man står utanför en kultur, så kan det få stora och oanade konsekvenser. Det kan man se på barn som föds och växer upp i samhällen där föräldrarna tillhör en helt annan kultur och där den nya kulturen får stor betydelse för barnet. Man blir då klämd mellan två kulturer och detta kan leda till negativa påföljder.

Alla människor vill bli sedda. De vill ha ett värde och känna sig förstådda och hörda. Samtidigt vill man omge sig med personer som förstår ens dilemma och kan sätta sig in i hur man lever. Att tillhöra en kultur och att få utlopp för sin kreativitet och sina känslor, är oerhört viktigt för framtida generationer och utvecklingen hos människor. Samhällskulturen är lika viktig som den humanistiska kulturen och behöver få mer plats i alla samhällsgrupper.