Vad är egentligen kultur?

Hur ska vi definiera kultur och hur kulturella är vi idag egentligen?

Är kultur att följa ett visst beteendemönster som samhället där vi bor i tillämpar eller är det att vara konstintresserad samt ta vara på saker med kulturvärde? Kultur är kanske just en kombination av allt detta…

Vi är alla kulturella genom våra livsmönster

Alla människor lever i ett samhälle. Den kan se olika ut och det kan finnas stora sociala skillnader. Generellt sett kan länder och dess befolkningar ha vissa kulturdrag och ibland kan vi tala om mångkulturella samhällen. Ibland krockar värderingar och beteenden med varandra. I Japan anses det ibland vara fult att titta någon vi inte känner direkt i ögonen, i Turkiet är det motsatsen. Tittar du bort döljer du något anser många.

Olika länder har också olika seder de följer som anses tillhöra kulturen i det landet. I många länder lever barnen ihop med sina föräldrar även efter att de gift sig, i Sverige är detta något som idag ses som ganska udda och otänkbart. Kulturen har hos oss i takt med att vårt välstånd ökat förändrats. Det som var självklart för 200 år sedan är det inte längre.

Hur vi beter oss, vad vi har för normer och värderingar förknippas också till den kultur vi lever i.

När vi utan att tänka så mycket mer på det dansar runt en midsommarstång varje år får barnen ta del av detta och det blir något som de fortsätter att göra som vuxna. Våra traditioner och högtider, på vilket sätt vi firar dessa är högt kopplat till den kultur vi lever i.

Ta del av våra kulturarv

Vid sidan av de seder och traditioner vi följer, vilka beteendemönster i har som är lika men också olika varandra är också det vi kallar kulturarv av betydelse för att vi ska bli medvetna om vilken kultur just vi och vårt land tillhör. Genom att ta del av detta får vi en bredare förståelse för vår historia men också för vår nutid.

När många länder runt medelhavet idag har gamla monument och utgrävningar på exempelvis Colosseum blir deras kulturarv levande dagligen för dem. I Sverige får vi ibland syn på fornlämningar och kvarter som är välbevarade exempelvis gamla stan som ger våra samhällen mervärde.

VI har också en hel del museum där det finns mycket bevarat, allt ifrån föremål till olika berättelser från olika skeden. För att ta del av dessa fantastiska samlingar behöver vi ta oss tid till att besöka dem. Människor är nyfikna till naturen och det finns ett stort värde i att ta del av vårt kulturarv för att främja vår egen förståelse.

En helg där vi släpper all hushållsarbete är i vissa kulturer helt otänkbart men det är just det som är charmen med kultur, den är föränderlig. Kanske är det just denna helg vi istället för alla “måsten” hemma såsom storstädning eller till och med tidskrävande flyttstädning gör något annat istället. Låt inte det praktiska som flyttstädning i Lund bättre kan sköta vara vägen, ta dig tid och välj att vara lite mer kulturell utanför fyra väggarna.