Litteratur och läsning

Som ett samlat begrepp för texter i både muntlig och skriftlig form använder vi ordet litteratur. För att kategoriseras som litteratur måste dock verket i sig uppfylla olika kriterier och ha ett visst syfte. Litteratur är en kulturell benämning som existerat sedan urminnes tider. Faktum är att litteratur till en början endast bestod av berättelser som förmedlades muntligt.

I den här artikeln ger vi dig en närmare introduktion till litteratur och läsning inom kulturen. Hur har texter och läsning påverkat oss genom tiden? Vilka nya fenomen har uppenbarat sig inom litteraturens värld på senmodern tid? Svaren finner du här nedan i artikeln!

Från muntlig litteratur till internet

I tidig epok handlade det vi idag benämner litteratur om att kommunicera och förmedla berättelser. Faktum är att litteraturhistorian går tillbaka ända till den tid då människan för första gången började att kommunicera. Muntliga berättelser var först ut som en del av litteraturen och de ska enligt forskare ha berättats med rytm och även rim. Anledningen sägs vara att metoden hjälpte berättaren att komma ihåg berättelsen. När skriftspråket utvecklades omkring 2000 före Kristus förmedlades litteraturverk via nerskrivna texter. I samband med detta uppkom vår tids första bibliotek där litteraturens verk förvarades.

Med tiden skapades nya genren inom litteratur och läsning. Det handlade om att texter och berättelser på olika sätt uppfyllde olika kriterier. Under lång tid var litteraturens olika genrer skarpt olika och själva begreppet litteratur tämligen stramt. På modern tid har dock begreppet fått en alltmer bred mening. Nya områden har sakta men säkert fått ta sin plats i finrummet och på så vis inkluderas fler stilar nu än tidigare.

Även den tekniska utvecklingen har medfört nya sätt att ta del av litteratur. Läsning har exempelvis gått över till ljudliga berättelser. Nästan som att litteraturens tidiga muntliga berättelser återupplivas i modern form. I takt med att internet blivit en central plattform i både kultur och vardag har möjligheterna blivit fler. Idag kan du ta del av litteratur via ljudböcker direkt på nätet. Du har ett stort utbud av ljudbokstjänster att välja bland, vilka går att använda på alla typer av enheter. Ofta ingår en testperiod där du får chansen att uppleva litterära verk i muntlig form till rabatterat pris. Idag lanseras i regel en ljudboksversion samtidigt som den vanliga pappersboken.

Litteraturbegreppets utvidgande är fortfarande ett faktum där ny, smart teknik öppnar upp för nya områden och okänd mark. Vad framtiden har att bjuda på när det gäller utvecklingen av litteratur och kultur återstår att se. Traditionellt berättande, läsning eller ljudböcker kommer förmodligen att fortsätta vara en del av våra liv. På vilket sätt är svårt att sia om, men vi kan konstatera att litteraturen är något som fortlever all typ av utveckling. Litteratur är en del av människan och vår förmåga att kommunicera med omvärlden!