Idrott är kultur

Kulturen är nödvändig. Den binder ihop oss som samhälle och ger samhörighet och mening för mängder av människor. Idag har i första hand saker som teater, musik och konst fått en plats i det kulturella rummet, vilket är något jag skulle vilja ändra på. Jag skulle vilja påstå att sport är kultur.

Men för att kunna avgöra vad som är kultur och inte måste vi först veta vad som är kulturens syften. Om man frågar allmänheten idag vad de anser vara syftet med kultur får man nog ungefär svaret att kulturen ska bygga upp oss som människor och få oss att utveckla, knyta an till våra djupaste känslor och få oss att uppleva och bidra till samhörighet och gemenskap i samhället. Idrotten gör allt detta.

Som sagt pratar man ofta om att kulturen ska utveckla oss eller få oss att växa som personer. Idrott kan till exempel hjälpa en människa att bygga upp vanor, rutiner lära henne att vara uthållig och att orka sträva mot långsiktiga mål. Idrotten kan även få oss att strukturera och planera våra liv. Att ha bestämda träningstider och konkreta mål hjälper mängder av människor att hitta struktur och ordning i sitt liv. Att tänka till runt kost, sömn och träning och strukturera och planera hjälper oss att bli medvetna om vad vi gör och varför.

Att följa olika evenemang är även sådant som binder ihop oss som grupp, som samhälle. Få saker kan engagera som idrott och när både stora och små evenemang arrangeras så får den gemensamma känslan av glädje, spänning och hopp oss att enas som samhälle. För mig är detta en av kulturens stora uppgifter. Att i alla fall på ett litet område försöka ena ett samhälle som på väldigt många andra områden är väldigt splittrat. Kulturen ska vara något man med glädje kan samlas runt och där har idrotten en viktig del.

Ett exempel på detta är OS i Sydkorea. Där ställde nord och Sydkorea som sedan lång tid tillbaka har varit bittra fiender, upp med gemensamma lag i flera olika idrotter. Ett första steg mot försoning och enhet togs där mitt i idrottens värld. Detta är bara ett av många exempel på när idrotten berör och bringar enhet och gemenskap och kan vara lika vacker som ett smycke från https://www.jewelrybox.se/, eller en vackert målad tavla.

Om vi vill ha ett samhälle där alla får plats och har en del, där alla kan vara aktiva i kulturlivet, då är det dags att vidga vyerna lite. Det är inte konstigt om inte alla känner att de kan vara en del, när kulturen idag nästan enbart vänder sig mot det estetiska. För alla är inte estetiskt lagda. Vissa hittar glädje, mening och sammanhang i att röra på sig och vara fysiskt aktiva, men är totalt tondöva och skulle gå vilse inne på ett konstgalleri. Vi människor är olika och kulturen ska vara till för alla.

Det är helt enkelt kanske dags att inse att sport är kultur.