Cykelkultur

Vad syftar man på när man säger ordet “cykelkultur”? En cykel är väl bara ett fordon man använder sig av för att ta sig från punkt A till B, inte ett kulturellt uttryck? I ett av mina senaste inlägg på den här bloggen skrev jag om att idrott är en form av kultur. I det inlägget skrev jag att kultur fungerar som ett slags sammanhållande kitt. Samma effekt ser man inom cyklingen, människor som cyklar förenas helt enkelt av att de cyklar. Och i sammanhang där många cyklar regelbundet växer en speciell kultur fram.

Cykelvänliga städer

När man pratar om cykelkultur syftar man vanligtvis på städer i världen som anses särskilt cykelvänliga. Städer som anses som bra cykelstäder ligger dessutom väldigt ofta i topp när man rankar städerna som har högst livskvalitet i världen. Till dem hör bland annat Köpenhamn, Amsterdam, Portland, Montreal, Tokyo och Barcelona.

Cykling i opposition till bilismen

En stark cykelkultur står ofta i opposition till bilismen. Där cykelkulturen är dominerande finns vanligtvis en stark rörelse mot att göra det ännu enklare att cykla och svårare att åka bil. Ofta vill cykelaktivister också att det ska bli enklare och vara billigare att åka med kollektivtrafiken. I vissa städer arrangeras cykeltävlingar för att uppmärksamma människor på cyklingens villkor. Då syftar jag inte på stora cykeltävlingar som Tour de France, utan snarare mer humoristiska arrangemang som till exempel World Naked Bike Ride som arrangeras i olika städer runtom hela världen.

En hel affärssektor kring cyklandet

Cykling är omtyckt, och med det i åtanke är det inte så konstigt att det växt fram en hel affärssektor inriktad mot cyklister. Ta hemsidan tooorch.com som exempel. De säljer allt från cykelhjälmar till nya cykelslangar och allt annat en cyklist kan tänkas behöva. Med de snabba leveranstider och hyggliga priser som hängivna cyklister kräver.

Cykling präglar även populärkulturen

Kulturen kring cykling har gjort intåg också i populärkulturen. Ta bandet Kraftwerk till exempel, de tycktes under en tid vara smått besatta av cykling, vilket mynnade ut i ett av deras starkaste album: Tour de France. John Cale, Mark Ronson och Queen är exempel på andra musikartister som emellanåt skildrat cykling i sina musikaliska verk.