Teatern som kulturuttryck

Följande artikel behandlar ämnet teater och scenkonst som kulturuttryck. Oavsett om du är bekant med teater sedan tidigare eller inte går det att vända och vrida på begreppen om teater som kulturuttryck. Ett vanligt sätt att använda teater på är genom att spegla det som händer just nu, det vill säga som en form av samhällsskildring. Något som i allra högsta grad blir en form av kulturuttryck. Om du vill läsa mer om begreppet kultur finns det en bra beskrivning här.

En spegling av verkligheten

Det här är ett av många exempel på när teatern används för att beskriva någons vardag och således rikta det centrala perspektivet i den samtida kulturen till någon som oftare är en del av periferin. Det leder till nya debatter och rör om lite i samhällsgrytan på ett sätt som andra former av teater och scenkonst kanske inte gör. Teater behöver inte vara något upphöjt som du som publik tar del av i dunklet utan det kan också ta sig uttryck på andra sätt.

Forumspel och forumteater

Teatern har historiskt sett varit ett verktyg lika mycket som något som enbart existerar för konstens skull. Forumspel och forumteater tar fasta på det här ännu mer. De här typerna av teater låter publiken påverka allt som händer på scenen, ibland finns det inte ens en scen utan teatern händer mitt på gatan och utan att alla kanske är medvetna om att det är teater som de bevittnar. Ett vanligt förekommande ämne inom forumteater och forumspel för barn och unga är skolan. Det kan handla om allt ifrån hur du får den bästa formen av hjälp i skolan, om du behöver riktigt bra läxhjälp kan du använda länken. Forumteater för unga kan också handla om hur du bäst hanterar olika situationer, till exempel om du ser någon bli slagen. Oftast spelar skådespelarna upp en scen utan stopp, sedan diskuterar de tillsammans med eleverna vad som hände. Sedan spelar de upp samma scen igen, men nu kan eleverna när som helst lägga sig i och stoppa och/eller ändra händelseförloppet.

Teater som termometer

Ett annat sätt att se på teater som kulturuttryck är att se på det som en termometer i samhället. Händelser och skeenden som berör människor speglas ofta i teatern. Dock behöver det inte nödvändigtvis handla om forumteater eller berättelser från verkligheten. Det kan lika gärna vara genom en pjäs av exempelvis Shakespeare eller ännu äldre grekiska dramer som lyfter fram något som känns dagsaktuellt. Eller att pjäsen vinklas medvetet åt något håll som gör att den antingen låter historien upprepa sig för att publiken ska komma ihåg vad vi inte vill ska hända eller så ger den oss alternativa bilder, bilder över hur verkligheten skulle kunna se ut om vi hanterade vår nuvarande situation lite annorlunda.