Socialantropologi och kulturstudier på Göteborgs universitet

Både små och stora universitet i Sverige erbjuder kurser och program i socialantropologi och kulturstudier. Här tänker vi tipsa om utbildningarna på institutionen för globala studier i Göteborg, då denna institution ger fördjupning i såväl antropologi som i specifika länders kulturer.

Socialantropologi – nyckeln till att förstå kulturer?

Vilken socialantropolog som helst kan vittna om att vi använder begreppen kultur och kulturer på ett väldigt slarvigt sätt. Så är också dessa akademikers främsta jobb att nysta i kulturbegreppet. Det här gör de med avstamp i världskulturernas historia och nutid. Socialantropologi kallas även kulturantropologi. Det fanns större skillnader mellan disciplinerna förr, idag får studenterna väldigt lika utbildningar. På Göteborgs universitet ingår ämnet i globala studier, då det är svårt att inte studera kulturer utifrån ett globalt perspektiv.

Det är också antropologerna som studerar hur människor i Sverige och andra delar av världen skapar sina kulturer och samhällen. Detta genom inte så sällan långa fältarbeten på plats. De nöjer sig inte med att läsa om hur andra har det, skicka ut frågeformulär eller att intervjua, utan lever nästan som lokalbefolkningarna själva gör för att få värdefulla insikter.

När socialantropologerna sedan berättar om sina upplevelser och erfarenheter kan de ge mycket djupa perspektiv på olika kulturer och livsvillkor. Om du känner att vara socialantropolog och studera på institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet kan vara något för dig, vill vi rekommendera att du gör högskoleprovet för att öka chanserna att komma in på programmet eller kurserna.

Regionala kulturstudier för ökade kunskaper om länder

På Globala studier kan du vässa dina antropologiska kunskaper genom att vidare fördjupa dig i globala utvecklingsstudier, globala genusstudier, humanekologi, internationella relationer och regionala studier. Vart och ett av fälten kommer göra dig till en ännu bättre kulturklurare. Vi vill ändå slå ett slag för utbildningarna som ger dig fördjupad kunskap om specifika regioners och länders historia. Det här är viktiga kunskaper du kommer behöva ha med dig inför dina kommande efterforskningar.

De regionspecifika kulturstudierna heter Afrikastudier, Asienstudier, Latinamerikastudier och Mellanösternstudier. Varje region har sin egen unika historia. Tack vare deras tvärvetenskapliga karaktär sätts ämnena dock i ett globalt sammanhang och ger dig lika mycket kunskap om fornhistorien som nutidshistorien. Det är ganska så fantastiskt att studera sig till ett helhetsperspektiv på en världsdel och dess länder, att ge sig själv tiden att bli en verklig kulturkännare.

Språk – en utmärkt kunskapskomplettering

Vi talar av egna erfarenheter när vi skriver att det kan vara en bra idé att komplettera utbildningarna i socialantropologi och kulturstudier med språkstudier. Ibland kan språkkunskaper vara det som krävs för att få tillgång till ett lands kultur och samhälle. Utan språkkunskaperna kan många dörrar stängas. Ju mer tid du ägnar åt ett språk, desto bättre. Men faktiskt kan det räcka att du går en kvällskurs och lär dig det mest grundläggande för att få nyckeln till en kulturs hjärta.