Olika affärskulturer

Kulturkrockar är minst sagt vanligt i ett samhälle men det kan även synas i affärsrelationer, varpå det kan ge upphov till problem. Den som har ett företag och vill göra affärer med ett annat land bör absolut känna till vad som är passande och inte i olika sammanhang. Det är inte bara sättet man uppträder på eller hur man hälsar – affärskulturer kan skilja sig åt markant genom att man i vissa länder kan mena kanske när man säger nej och i andra kulturer kan ett ja innebära ett nej. Vi ska försöka bena ut olika affärskulturers värderingar och ge exempel på vad som får och inte får göras i vissa länder. Detta gäller både för affärer eller när du t.ex. ska besöka en myndighet eller ta ett lån.

 

Därför kan det vara enklare att vända sig till en jämförelsesajt av låneförmedlare som Sambla på hemmaplan om ett lån är aktuellt, så har du åtminstone ett mindre avancerat moment att ta itu med för att undvika kulturkrockar.

Tyskland

I Tyskland är titlar mycket noga och så även punktlighet. Att komma för sent till ett möte anses mycket olämpligt och ohyfsat. När man tilltalar personen så gör man det med titeln som denne har och man vänder sig inte heller till någon som är underdånig chefen. Att vara välklädd är en annan aspekt som är viktig att ha i åtanke. Klä dig i kostym/dräkt. Man förenar sällan nytta med nöje i Tyskland och därför är sociala inslag relativt ovanliga.

Kina

Kinas affärskultur kan vara lite svår att förstå sig på för en svensk. Det kan ta lång tid att bygga upp en affärsrelation med kineser, men det är dock långsiktiga relationer de föredrar. Kommunikationen är relativt svår eftersom ett ja egentligen kan betyda ett nej. I Kina är man rädd för att göra bort sig eller säga emot och därför är man inte rakt på sak. Att tyda svar med andra typer av kommunikation, såsom icke verbal tolkning, är därför ett bra tips.

USA

Att visa att jobbet betyder allt är viktigt i USA. Det är sällan som hängivna affärsmän tar ut semester och att jobba hårt är uppskattat. Det är lätt att inleda både längre och korta affärsrelationer och att ta en fika är vanligt. Ofta lunchar man med affärsbekanta eller gör något annat som främjar relationerna, vilket ofta sker utanför kontoret. Fråga gärna hur din affärsbekants familj har det nästa gång ni träffas – det anses artigt.

Indien

Indien är ett land som kommer mer och mer där affärer görs upp vitt och brett. I Indien tas beslut på hierarkisk väg, men det betyder inte att personalen blir ignorerad. Födelsedagar och högtider firas även inom affärsrelationer.

Frankrike

I Frankrike tilltalar man varandra Ni, till och med ibland inom parförhållanden! En yngre person tilltalar alltid den äldre för Ni och så även i hierarkisk stil på arbetsplatsen. Det är ovanligt att chefer talar med praktikanter och assistenter. Inom affärsvärlden kan det hända att fransmän bryter mot kontraktet och ändrar, vilket kan vara ordentligt irriterande ibland. Man är ganska flexibel i sin tidsuppfattning, vilket bidrar till förseningar.