Kom med i Kulan

Vill du som är kulturproducent ingå med dina aktiviteter i Kulans utbud?

På Kulan presenteras ett rikt utbud av professionella kulturaktiviteter för barn och unga i Stockholms stad. Såväl det fria kulturlivets aktörer som institutionsteatrar, museer och konsthallar finns representerade på Kulan.

Kulturproducenter som riktar sig till barn och unga är välkomna att ansöka om att ingå med sin verksamhet och sina aktiviteter i Kulans utbud.

Ansök om att bli kulturproducent i Kulan här

Ansökningarna bedöms löpande av kulturförvaltningen i samråd med Kulans referensgrupp. Besked lämnas till den mejladress som du anger i ansökan.

Grundkrav är att:
- kulturproducenten är professionell och har sitt säte i Stockholms stad eller intilliggande kommun
- aktiviteten genomförs i Stockholms stad och bedöms hålla hög kvalitet
- kulturproducentens arbete med att möta barn i förskola och skola bedöms hålla hög kvalitet

Krav på professionalitet

Kulan utgår från Arbetsförmedlingen Kultur Medias kriterier för etablerade kulturaktörer. Där utöver görs en bedömning av kulturförvaltningen i samråd med Kulans referensgrupp.

För att bli kulturproducent i Kulan ska den sökande ha fullgjort en akademisk utbildning vid högskola/universitet inom sitt konstområde. Om formell utbildning saknas ska den sökande under de senaste tre åren (fem för bildkonstnärer) huvudsakligen ha arbetat med sin konstform under sin yrkesverksamma tid, samt ha verkat i etablerade sammanhang genom återkommande professionella engagemang.
Kulanpremien

Kulanpremien är en subvention om 50 kronor per barn/elev och tillfälle. Den ges till ett begränsat urval av aktiviteter.

I samråd med en referensgrupp, ser kulturförvaltningen till att de aktiviteter som erbjuds med Kulanpremien håller hög kvalitet.
Vi gör en samlad kvalitativ bedömning och strävar efter att få en bra balans i utbudet vad gäller olika konstformer, målgrupper och teman. Beslut fattas dels utifrån den enskilda aktivitetens olika kvaliteter, men också utifrån helheten i utbudet av konstnärliga upplevelser.

Kulturproducenter från det fria kulturlivet är välkomna att ansöka om att få Kulanpremien beviljad till en eller flera aktivieter. Det kan göras först när presentations- och aktivitetssidor har publicerats på Kulan.

Grundkrav är att:
- aktiviteten har rätt pris (minst 75 kr per barn/elev)
- kulturproducenten har stöd från Stockholms stad eller annat offentligt stöd
- aktiviteten bedöms hålla hög konstnärlig kvalitet
- kulturproducentens arbete med att möta barn i förskola och skola bedöms hålla hög kvalitet

Kulturförvaltningen kan även kontakta kulturproducenter om möjligheten att ingå i utbudet.
Manual för kulturproducenter i Kulan

Kontakt
Karin Rowland, handläggare Kulan och Kulanpremien
karin.rowland@stockholm.se
08 - 508 31 920


Behöver du hjälp? Kontakta Kulansupporten
support@kulturdirekt.se
 
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook