Hemgårdarna i Stockholm

Hemgård Stockholm är ett nätverk för de sex hemgårdarna i Stockholm. Här skapas möten mellan människor i alla åldrar, av olika nationalitet och med olika livserfarenhet och bakgrund.
Hemgårdarna erbjuder kultur, gemenskap, kurser och kreativa aktiviteter. En hemgård är en plats där människor får chans att växa som individer och känna gemenskap.